slideshow04

Оживеле теренске амбуланте у сеоским месним заједницама

Заједничка идеја локалне самоуправе и Дома здравља Прибој, о оживљавању теренских амбуланти у месним заједницама Саставци, Крајчиновићи и Кратово, уродила је плодом. Старачком становништву и становништву у неприступачним деловима прибојске општине, на тај начин, примарна здравствена заштита постала је доступнија.

Локална самоуправа у наредних шест месеци финансираће рад медицинског особља у овим амбулантама, и то три медицинске сестре и једног лекара, док је Дом здравља Прибој обезбедио једно теренско возило, како би се старачком становништву које гравитира ка ове три амбуланте, омогућила адекватна здравствена заштита. Медицинске сестре радиће у ове три амбуланте, свих пет радних дана, док ће лекар за пацијенте у Кратову у амбуланти радити понедељком и средом од 07:00-14:00 ч, у Саставцима уторком и четвртком и петком од 07:00-10:30 ч, а у Крајчиновићима истим данима од 10:30-14:00 ч. Такође, сви мештани ових месних заједница који имају потребу за прегледом, а ради се о непокретним лицима и онима који због удаљености не могу да дођу до амбуланте, потребно је да се јаве најближој теренској амбуланти, како би се планирали одласци у кућне посете.

Оживљавањем теренских амбуланти у сеоским месним заједницама и финансирањем рада медицинског особља од стране локалне самоуправе, још једна је у низу активности која као резултат има доступнију примарну здравствену заштиту старачком, непокретном и становништву у неприступачним деловима општине Прибој.

ambulanta krajcinovici