slideshow04

Заказана 13. седница Скупштине општине

13. седница Скупштине општине Прибој ће се одржати 22. марта 2018. године (четвртак) у 10 часова у малој сали Дома културе "Пиво Караматијевић".

Предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2018. годину;
2. Предлог Одлуке о спровођењу екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Прибој за 2017. годину;
3. Предлог Одлуке о конверзији потраживања;
4. Предлог Програма коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине општине Прибој за 2018. годину;
5. Извештај о раду Општинске управе Прибој за 2017. годину;
6. Извештај о раду Центра за социјални рад Прибој за 2017. годину;
7. Извештај о раду Установе за физичку културу "Спортски центар" Прибој за 2017. годину;
8. Извештај о раду Туристичке организације Прибој за 2017. годину;
9. Извештај о раду Дома културе "Пиво Караматијевић" Прибој за 2017. годину;
10. Извештај о раду Завичајног музеја Прибој за 2017. годину;
11. Извештај о раду Градске библиотеке Прибој за 2017. годину;
12. Давање сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Центра за социјални рад Прибој;
13. Предлог Одлуке о радно-правном статусу члана Општинског већа општине Прибој;
14. Предлог решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе "Невен" Прибој;
15. Питања и предлози одборника.

Материјал за одборнике у електронском облику можете преузети овде (~1,9МБ - ажурирано 16.03. у 18 часова).

skupstina opstine priboj