slideshow04

Дом културе: Општинска смотра рецитатора

У недељу 25. 03. у 11 часова у Дому културе „Пиво Караматијевић“ Прибој, Одржаће се Општинска смотра рецитатора.

Селектор Смотре ће одабрати по два рецитатора у све три узрасне групе (млађој, средњој и старијој) који ће Општину Прибој представљти на Окружној смотри у Косјерићу 19. априла 2018. године
Критеријуми по којима Селектор вреднује рецитаторе јединствени су за све нивое такмичења (одељенска, школска, општинска, окружна и републичку смотру) и за сва три узраста садрже:
• избор песме примерен узрасту и полу рецитатора,
• акцентуацију и дикцију,
• остваривање мисаоно емотивних садржаја песме,
• природност, изражајност и сугестивност рецитовања.

Рецитатори говоре по једну песму, исту на свим нивоима такмичења. Песма се говори напамет и може трајати највише три минута за млађи и средњи узраст, а четири минута за старији узраст.