slideshow04

Проглашена ванредна ситуација на делу територије општине Прибој - за МЗ Стрмац и део територије МЗ Сјеверин

На основу члана 32. Закона о ванредним ситуацијама (Сл. гласник РС, бр. 111/09, 92/11 и 93/12), члана 76. став 1. Статута општине Прибој (Сл. лист општине Прибој, бр. 12/08), на предлог Oпштинског штаба за ванредне ситуације, председник општине Прибој, донео је 16.08.2018. године Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на делу територије општине Прибој.

Ванредна ситуација проглашава се на делу територије општине Прибој, за МЗ Стрмац и део територије МЗ Сјеверин, почев од дана 16.08.2018. године, због елементарних непогода.

vanredna situacija avg 2018 2

Дана 16.08.2018. године у вечерњим часовима МЗ Стрмац и део територије МЗ Сјеверин, захватиле су обилне кишне падавине и олујно невреме, услед чега је дошло до појаве бујичних потока који су оштетили локалне путеве на том подручју, велики наноси земље, затрпани и о однешени пропусти и појава клизшта, прекинули су друмски саобраћај на више путних праваца.

Налаже се ЈП за уређење грађевинског земљишта и развој општине Прибој да у циљу заштите људства и материјалних добара од елементарних непогода предузме неопходне мере и активности у циљу отклањања последица олујног невремена на инфраструктурним објектима и предузме неопходне радње у санирању штете.

vanredna situacija avg 2018 1