slideshow04

Јавни конкурс за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области заштите животне средине за 2018. годину

Расписује се конкурс за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области заштите животне средине на територији општине Прибој за 2018.годину.

На основу овог конкурса по Програму расподелиће се средства:
- За тачку III став 3- Инвестициони програми и пројекти од значаја за побољшање квалитета животне средине на територији општине Прибој (суфинансирање у куповини опреме за заштиту животне средине, опремање локација за сеоске мини депоније, набавка контејнера и друго) - 2.800.000,00 динара.
- За тачку III став 4- Програми и пројекти невладиног сектора из области заштите животне средине - 450.000.00 динара
- За тачку III став 5 - Образовне активности, едукација, штампање пропагандног материјала, промоција, јачање свести о потреби заштите животне средине на локалном и регионалном нивоу - 20.000,00 динара
- За тачку III став 6- Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине ---20.000,00 динара.

 

Право учешћа на овом конкурсу за доделу буџетских средстава имају подносиоци који испуњавају следеће услове:
• да су регистровани у складу са законом;
• да је седиште подносиоца на територији општине Прибој и да програме и пројекте од јавног интереса реализује на територији општине Прибој;
• да је директно одговорно за припрему и извођење пројекта;
• да је подносилац поднео извештај о реализацији програма/пројекта и оправдало средства додељена у претходним конкурсима;
• да у последње 2 године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за делатност ;
• које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;
• које нема блокаду рачуна.

 

Јавни конкурс за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области заштите животне средине за 2018. годину можете преузети овде.
Пријавни образац можете преузети овде.