slideshow04

КЛЕР: Додела бесповратних средстава за мала и средња предузећа и предузетнике Фонда за развој општине Прибој

Фонд за развој општине Прибој, расписује Конкурс за доделу субвенционисаних (бесповратних) средстава за инвестиције и набавке основних средстава, развоја предузетништва вишег нивоа, запошљавања и самозапошљавања.

Основни циљ доделе субвенционисаних (бесповратних) средстава за мала и средња предузећа и предузетнике представља подршка подстицању и повећању ефикасности производних, услужних и осталих делатности, унапређењу степена конкурентности, повећање обима промета на домаћем и међународном тржишту, као и развоју нетехнолошких и технолошких иновација, побољшању нивоа техничке опремљености, а све у циљу новог запошљавања и самозапошљавања. Укупан износ планираних средстава за расподелу износи 4.500.000,00 динара. Конкурс је отворен од 20.09.2013. до 11.10.2013. године. Документа која заинтересовани морају доставити, како би конкурисали за беповратна средства су попуњена пријава, финанијски извештај за претходну годину, решење о регистрацији из АПР, потврда о измирењу пореских обавеза, бизнис план по методологији Фонда са детаљним описом пројекта, бизнис план по методологији Фонда са детаљним описом пројекта, предрачун инвестиције, потврда о запосленим радицима и стручној спреми - Образац М4 и оверена изјава. Конкурсна документација доставља се ковертирана и запачаћена, на следећу адресу: Општина Прибој - Фонд за развој, ул 12. јануара бр. 108 31330 Прибој или лично на писарницу Општинске управе Прибој. Непотпуни и неблаговремени захтеви неће се узимати у разматрање. Детаљне информације можете добити у канцеларији број 5 Општинске управе, а на писарници Општинске управе може се преузети пријава са обрасцима за учешће на Кокурсу.
Цео текст конкурса прочитајте овде.
Образац за пријаву можете преузети и попунити овде.
konkurs fond za razvoj2