slideshow04

Радни састанак поводом клизишта Глишина вода

Прибој, 25.09.2013. - У оквиру активног бављења проблемом клизишта Глишина вода - Пања глава, а у циљу проналажења најадекватнијег решења, данас је у просторијама мале сале у згради Општинске управе одржан радни састанак представника локалне самоуправе са представницима ресорних институција, Министарства саобраћаја, Железница Србије и Путева Србије из Ужица.

У име локалне самоуправе, виђење овог дугогодишњег проблема из угла општине Прибој представили су Борис Мрдовић, Владимир Шушњевић и Екрем Хоџић који су већ детаљно упознати са овом проблематиком. Радни састанак је уследио након озбиљнијег бављења овим проблемом надлежних институција, којима се у пар наврата обраћала локална самоуправа и Штаб за ванредне ситуације општине Прибој, апострофирајући хитност решавања проблема. Након реаговања републичког Штаба за ванредне ситуације и ресорног Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања, акт је прослеђен на даље поступање Републичком геолошком заводу, чији су стручњаци након посете утврдили да је проблем у надлежности Железница Србије. 
Представници овог предузећа јуче су посетили терен и сагледали проблематику на клизишту. Утврдили су да је део пруге угрожен као и падина изнад пута, а примећене су и одређене деформације на кућама. Из Железница Србије првенствено сматрају да је неопходно решити проблем потпорног зида, обзиром на то да само клизиште као проблем је немогуће трајно решити, јер се исто појављује због присуства подземних и површинских вода. Иначе, површина клизишта је 13 хектара, тако да је потпорни зид од 270 м, у сваком трену угрожен и може се очекивати непредвиђена ситуација. Из Железница је поручено да се свакако планира ући у пројекат обнове пруге Београд - Бар, у оквиру кога ће се разматрати и проблем клизишта. Као најреалније решење на крају састанка, показала се иницијатива за улазак у причу делимичне санације клизишта.
Обзиром на то да је проблем сложен и комплексан, да се мора решавати са виших нивоа и по фазама, решено је да се узму у обзир предлози Комисије и на основу тога заузме заједнички став и наступ ка надлежним институцијама, па је и одлучено да се формирају следећи закључци:
- Да Железнице Србије наставе започету процедуру на изради техничке документације за санацију наведеног клизишта,
- Да локална самоуправа настави са активностима са Реубличким штабом за ванредне ситуације,
- Заједничко наступање Општине, Путева Србије и Железница Србије ка надлежним министарствима и институцијама.
Након заузетог заједничког става, очекује се помоћ и решавање проблема са нивоа виших инстанци и надлежних институција, што је пре могуће јер проблем датира још од 1986. године, а до сада се ниједно привремено решење није показало као довољно добро.
radni sastanak glisina voda 1
radni sastanak glisina voda 2