slideshow04

Фонд за развој пољопривреде: Одлука о расподели средстава

На основу члана 15. Статута Фонда за развој пољопривреде општине Прибој, а у складу са циљевима утврђеним Програмом рада Фонда за 2013. годину, Управни одбор Фонда, на седници одржаној 30.09.2013. године донео је Одлуку о расподели средстава по Конкурсу за доделу субвенција за подстицај и унапређење пољопривредне производње из средстава Фонда за развој пољопривреде општине Прибој у 2013. години.

Комисија Фонда за развој пољопривреде општине Прибој је након разматрања приспелих пријава и обиласка на терену формирала лусту кандидата (по ставкама) који су испунили услове предвиђене конкурсом.
Одлуку о расподели можете погледати овде.
Текст конкурса можете погледати овде.