slideshow04

Konkursi, obaveštenja, pozivi

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 22.04.2019. godine, objavljuje Obaveštenje o donetom rešenju kojim se daje saglasnost na studiju o proceniuticaja projekta na životnu sredinu.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska  uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 17.04.2019.godine, objavljuje obaveštenje o donetom rešenju kojim se daje saglasnost na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu.

Opširnije...

Odluka o izboru programa za finansiranje projekata Udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta Opštine Priboj za 2019. godinu

Na osnovu člana 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 16/18), Javnog konkursa za finansiranje projekata udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta opštine Priboj za 2019. godinu sa teritorije opštine Priboj, 03 broj: 02-8, donetog 28.02.2019. godine i Rešenja o obrazovanju  komisije za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje projekata udruženja i nevladinih organizacija iz budžeta opštine Priboj za 2019. godinu po Javnom konkursu za finansiranje projekata udruženja i nevladinih organizacija iz budžeta opštine Priboj za 2019. godinu sa teritorije opštine Priboj, 03 broj 02-7 od 28.02.2019. godine, Komisija za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje projekata udruženja i nevladinih organizacija iz budžeta opštine Priboj za 2019. godinu, objavljuje lustu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa po javnom konkursu za finansiranje projekata udruženja građana i nevladinih organizacija iz Budžeta opštine Priboj za 2019. godinu sa teritorije opštine Priboj.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska  uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 27.02.2019. godine, objavljuje obaveštava da je nosilac projekta Opština Priboj  ulica 12.Januara broj 108 ,podnela  zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije i dogradnje Postrojenja za prečišćavanje vode za piće „Mihajlovac“ na kat.parceli broj 3908/01,3908/3 i 3101 KO Banja, opština Priboj.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska  uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 27.02.2019. godine, objavljuje Obaveštava da je nosilac projekta IONNI PLASTICS TECHNOLOGY DOO PRIBOJ, ul.Veljka Vlahoviće br.10, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat PROIZVODNjA GRANULATA OD PLASTIČNIH MATERIJALA (ABS SMOLA, POLIPROPILEN, POLIAMID I DR.) kapaciteta 1250t mesečno  na kat.parceli broj 1156/1 KO Priboj, ul. Save Kovačevića bb, opština Priboj.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska  uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 27.02.2019. godine, objavljuje Obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da je potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Na osnovu člana 20.stav 5. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, („Sl.glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09), Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji  i javnoj raspravi o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“ br.69/05), Opštinska uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Na osnovu člana 10.stav 1.i 2. i člana 29.stav 1.i 3.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09), Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove OBAVEŠTAVA

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Na osnovu člana 20.stav 5. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, („Sl.glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09), Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji  i javnoj raspravi o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“ br.69/05), Opštinska uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove OBAVEŠTAVA

Opširnije...

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj

Opštinska uprava opštine Priboj oglašava JAVNI KONKURS za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj.

Rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti, finansije i budžet, u zvanju samostalni savetnik-1 izvršilac.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 19.12.2018. godine, objavljuje Obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da je potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu.

Opširnije...

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj

Opštinska uprava opštine Priboj oglašava Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj.

Radno mesto koje se popunjava: Rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti, budžet i finansije, u zvanju samostalni savetnik - 1 izvršilac

Opširnije...

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj

Opštinska uprava opštine Priboj, na osnovu člana 18. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (''Sl. glasnik RS'', broj 68/2015 i 81/2016-odluka US) i člana 3. Uredbe o internom konkursu (''Službeni glasnik RS'', broj 17/2016), oglašava Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj.

Opširnije...

Opštinsko veće: Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Opštinske uprave opštine Priboj

Opštinsko veće opštine Priboj, na sednici održanoj 20.08.2018. godine, oglašava Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Opštinske uprave opštine Priboj.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska  uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 25.08.2018. godine objavljuje Obaveštenje o donetom Rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Na osnovu člana 10.stav 1.i 2. i člana 29.stav 1.i 3.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09),Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove OBAVEŠTAVA

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska  uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 06.06.2018.godine, objavljuje Obaveštenje o donetom rešenju kojim se daje saglasnost na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu

Opširnije...

Opštinsko veće: Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Opštinske uprave opštine Priboj

Opštinsko veće opštine Priboj, na sednici održanoj 09.05.2018.godine, oglašava Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Opštinske uprave opštine Priboj.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove OBAVEŠTAVA O DONETOM REŠENjU KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove OBAVEŠTAVA O DONETOM REŠENjU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA PROCENA UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove OBAVEŠTAVA O DONETOM REŠENjU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA PROCENA UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove OBAVEŠTAVA

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05)  daje sledeće

Opširnije...

Odluka o izboru programa za finansiranje projekata Udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta Opštine Priboj za 2018. godinu

Na osnovu člana 2. i člana 9. Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za izbor programa od javnog interesa za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Priboj, predloga odluke Komisije za  sprovođenje javnog konkursa za finasiranje projekata udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta Opštine Priboj za 2018. godinu, predsednik Opštine Priboj doneo je Odluku o izboru programa za finansiranje projekata Udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta Opštine Priboj za 2018. godinu.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove OBAVEŠTAVA

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove OBAVEŠTAVA

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove OBAVEŠTAVA da je nosilac projekta  Poliester grupa doo Priboj ulica pribojske Čete broj 44 , ,podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT  IZGRADNjA ZATVORENOG SKLADIŠTA SIROVINA na kat.parceli broj 261/9 KO Priboj, opština Priboj

Opširnije...

Javni poziv za prikupljanje ponuda kreditnog zaduženja Opštine Priboj za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda

Tekst poziva i obrazac možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Oglas: „Industrijsku parkovi“ d.o.o. Priboj

Preduzeće „Industrijski parkovi“ d.o.o. Priboj objavljuje javni poziv svim pravnim licima za izdavanje poslovnog prostora unutar Industrijskih parkova Priboj u viđenom stanju, putem dostavljanja zatvorenih ponuda , i to za poslovne prostore:

Opširnije...

Oglas: „Industrijsku parkovi“ d.o.o. Priboj

Preduzeće „Industrijski parkovi“ d.o.o. Priboj objavljuje javni poziv svim pravnim licima registrovanim za otkup sekundarnih sirovina za prodaju dole navedenih predmeta prodaje:

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska  uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam,građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 10.01.2017. godine, objavljuje OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Opširnije...