Donacija USAID-a Kancelariji za mlade

Kancelarija za mlade opštine Priboj juče je dobila donaciju od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u vrednosti oko 1200$, koja će im omogućiti kvalitetnije obavljanje svakodnevnih aktivnosti KZM-a. Dobijena oprema će unaprediti rad Kancelarije za mlade projektor, laserski štampač u boji i platno za projektor. Ovo nije prvi put da USAID donira Kancelariji za mlade.
logousaidkzm