slideshow04

Javni uvid u nacrt izmene Plana detaljne regulacije za izgradnju male hidroelektrane "Rekovići" na reci Lim i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu

Javni uvid u nacrt Izmene Plana detaljne regulacije za izgradnju male hidroelektrane „Rekovići“ na reci Lim i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu, održaće se u periodu od 30.10.2014. do 30.11.2014. godine.

Nacrt Plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu, biće izloženi na javni uvid svakog radnog dana u periodu 08-15 časova u holu zgrade (montažna zgrada) Opštinske uprave Priboj u ul. 12. januara 108. Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe na izloženi planski dokument i mišljenja u vezi sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu, u toku trajanja javnog uvida, isključivo u pisanom obliku, na pisarnici Opštinske uprave Priboj.
Javna rasprava o Izveštaju o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu, uz prisustvo obrađivača, održaće se 19.11.2014. godine sa početkom u 12 časova, u zgradi Opštinske uprave Priboj - sala za venčanja.
Javna sednica Komisije za planove održaće se 08.12.2014. godine sa početkom u 12 časova, u zgradi Opštinske uprave Priboj - sala za venčanja. Sednici Komisije mogu prisustvovati fizička lica i predstavnici pravnih lica (sa ovlašćenjem), koja su podnela pisane primedbe, u toku trajanja javnog uvida.
Tekst oglasa možete pogledati ovde.
Nacrt izmene PDR MHE "Rekovići" na reci Lim u digitalnom formatu možete preuzeti ovde.