slideshow04

Održana 52. sednica Opštinskog Veća

Danas je održana 52. po redu sednica Opštinskog veća opštine Priboj. Dnevni red sastavljen od osam tačaka, uključujući i tekuća pitanja, prihvaćen je u celini a sednicom je predsedavao predsednik opštine Priboj Lazar Rvović.

Veće je danas donelo Odluku o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2015. godinu na teritoriji opštine Priboj. Ono što je prema rečima predsednika Opštine Lazara Rvovića, zajednička karakteristika svih odluka koje su se danas našle na dnevnom redu je to što se težilo tome da se poštede i građani i privreda. Načelnik Opštinske uprave Miomir Čavić je istakao da se radi o cenama koje su otprilike na nivou cena od prethodne godine. Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 6. stav 5. Zakona o porezima na imovinu. Cene su formirane po vrstama nepoketnosti ali i zonama u kojima se nalaze.

Utvrđen je i predlog Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Priboj, a radi se o usaglašavanju sa Vladinim podzakonskim aktima.

Utvrđen je i predlog Odluke o oslobađanju plaćanja poreza na imovinu na poljoprivredno i šumsko zemljište za 2015. godinu. Ovom odlukom se simbolično ali i formalno izlazi u susret fizičkim licima, obveznicima plaćanja poreza na imovinu na poljoprivredno i šumsko zemljište.

Na zasedanju je utvrđen predlog Odluke o dopuni Odluke o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji opštine Priboj. Ulica "Vuka Karadžića" koja je podeljena i čiji se drugi deo sada naziva "Radmila Lavrenčića", formalno se se uvodi u Odluku o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji opštine Priboj.

Uz pohvale za rad, ažurnost i transparentnost u radu, razmotreni su Izveštaj za 2013./2014.godinu i Godišnji plan za 2014./2015.godinu Predškolske ustanove "Neven".

Opštinsko veće opštine Priboj danas je utvrdilo i Preliminarnu rang listu podnosilaca zahteva za dodelu stipendija za talentovane studente za školsku 2014./2015. godinu. Na oglas za dodelu stipendija koji je raspisala Opštinska uprava Priboj, prijavilo se 14 studenata od kojih je za 10 konstatovano da ispunjavaju uslove. Uz ocenu da je ispoštovana volja i stav studenata, Preliminarna lista je od danas javna a studenti imaju osam dana kao rok žalbe.

Dnevni red sednice možete pogledati ovde.

44 sednica opstinskog veca