slideshow04

Plan generalne regulacije gradskog područja

Osnovni cilj izrade Plana generalne regulacije je preispitivanje zahteva Opštine i izrada takvih rešenja koja će odgovarati specifičnim karakteristikama Priboja i realnim mogućnostima njegove etapne urbane obnove, a potom i prostornog rasta i razvoja u skladu sa važećim Zakonom i planom višeg reda. Pored navedenog cilja,
kroz planska rešenja je potrebno realizovati i sledeće opšte ciljeve:


• formirati racionalan i dobro organizovan prostor gradskog građevinskog zemljišta, odnosno građevinskog područja uz obezbeđenje kvalitetnih uslova za stanovanje, rad, obrazovanje, dečiju i socijalnu zaštitu, rekreaciju, sport,
• planirati novu mrežu saobraćaja i tehničke infrastrukture i uskladiti je sa postojećom,
• uspostaviti harmoničan odnos razvoja naselja prema prirodnom i stvorenom okruženju, uz maksimalno očuvanje i unapređenje prirodne i životne sredine,
• definisati uslove za trajnu i potpunu zaštitu istorijskih i ambijentalnih vrednosti,
• izvršiti obnovu i dopunu postojećih i formiranje novih urbanih zona, uz zaštitu i obnovu, kako graditeljskog nasleđa i tradicije, tako i novostvorenih urbanih vrednosti,
• formirati čitljivu urbanu strukturu naselja definisanjem jasnih uslova regulacije, izgradnje, rekonstrukcije i obnove za pojedine karakteristične zone i tipične celine,
• utvrditi smernice za dalju realizaciju planskih rešenja.

Plan generalne regulacije gradskog područja opštine Priboj (kao i dodatnu dokumentaciju) pogledajte na sledećim linkovima:

Nacrt plana generalne regulacije - Knjiga 1 Knjiga 2

Grafika ~ 40MB

Koncept plana generalne regulacije

Dobijeni uslovi i podaci

Elaborat zaštite kulturnog nasleđa

Strateška procena uticaja PGR na životnu sredinu

Izveštaj komisije za koncept

septembar, 2012. godine