slideshow04

Savet za bezbednost saobraćaja opštine Priboj - "Za bezbednost dece u saobraćaju. Svi zajedno."

Sa početkom školske godine, na ulicama i putevima u Republici Srbiji pojavljuje se i veći broj dece. Agencija za bezbednost saobraćaja je, u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao i svake godine, pripremila brojne aktivnosti, koje se realizuju sa lokalnim savetima za bezbednost. Jedna od aktivnosti Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Priboj, u okviru akcije "Za bezbednost dece u saobraćaju. Svi zajedno.", jeste postavljanje reklamnog bilborda ali i podela 1000 letaka deci uzrasta od 1. do 4. razreda osnovnih škola, koja je obavljena danas.

Opština Priboj je nakon formiranja Saveta za bezbednost saobraćaja pomogla i edukativne kampanje "Klikni za život, veži pojas", kao i kampanju „Pažljivko", usmerenu ne samo na decu, već i na njihove roditelje, nastavnike i vozače koji učestvuju u saobraćaju.

Akcija "Za bezbednost dece u saobraćaju. Svi zajedno." takođe je usmerena na decu, njihove roditelje i nastavnike, kao i sve učesnike u saobraćaju. Kampanja ima za cilj da se deci od najranijeg doba prenesu sva potrebna znanja koja su preduslov za izgradnju ispravnih stavova u saobraćaju u kasnijem dobu. Pored znanja koja učitelji i vaspitači prenose deci, uloga roditelja je da ličnim primerom utiču na ponašanje dece u saobraćaju. Prema rečima predsednika Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Priboj, Draga Drobnjakovića, edukativna akcija pomaže nam kao društvu da se koncentrišemo na osnovna pravila po pitanju bezbednog učestvovanja u saobraćaju.
Iz Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Priboj najavljeno je još edukativnih akcija i podrška svim akcijama državne Agencije za bezbednost saobraćaja.

S.M.

bezbednost-dece-u-saobracaju