slideshow04

Opština Priboj subvencioniše kredite za poljoprivrednike

Opština Priboj danas je zaključila sa Bankom Inteza ugovor o subvencionisanju kamatnih stopa za odobrene kredite poljoprivrednicima sa teritorije opštine Priboj. Opština će poljoprivrednim proizvođačima subvencionisati redovnu kamatu po plasiranim kreditima u ukupnom iznosu od 2 miliona dinara.

Krediti će se odobravati u iznosu od 50 do 150.000 dinara, registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima sa teritorije opštine Priboj koja ispunjavaju uslove kreditne sposobnosti i koja imaju najmanje godinu dana aktivnog statusa.
Subvencionisanje će biti sprovedeno konkurisanjem poljoprivrednih gazdinstava kod Banke Inteza, u čijoj otplati će učestvovati vraćanjem glavnice. Rok otplate kredita je 12 meseci a grejs period je 6 meseci.
Krediti će biti odobreni za poljoprivredna gazdinstva sa aktivnim statusom a koji ispunjavaju uslove kreditne sposobnosti po aktima poslovne politike Banke Inteza a za ulaganje u obrtna sredstva.
Sredstva za subvencionisanje kamate su opredeljena iz budžeta opštine Priboj namenjena podsticaju razvoja poljoprivede.

subvencije-za-poljoprivrednike

Javni poziv za prijave biće otvoren od ponedeljka 12. oktobra 2015. godine.
Zainteresovani se mogu javiti u prostorije Banke Inteza, ekspozitura Priboj, Nemanjina 48-50 u Novom Priboju.