slideshow04

Stav komisije: Ispunjeni svi uslovi za početak rada područja slobodne zone u Priboju

Na osnovu Rešenja kojim je Vlada dala saglasnost za određivanje područja Slobodne zone „Priboj” u Priboju 05 Broj: 483-4997/2015-1 od 7. maja 2015. godine, društvo za upravljanje Slobodnom zonom ,,Priboj” obratilo se Ministarstvu finansija-Upravi za slobodne zone, dopisom od 26. avgusta 2015. godine, sa zahtevom za utvrđivanje ispunjenosti prostornih i energetskih uslova, uslova zaštite životne sredine i drugih tehničkih uslova za rad slobodne zone, uslova za rad carinske službe, kao i uslova u pogledu sprovođenja mera carinskog nadzora za donošenje Rešenja o davanju saglasnosti za početak rada dela područja Slobodne zone „Priboj” u Priboju, na površini od 21 ha 06 a 00 m2.

Pomenutim Rešenjem Vlade 05 Broj: 483-4997/2015-1 od 7. maja 2015. godine, data je saglasnost za određivanje područja Slobodne zone „Priboj” u Priboju, na površini od 26 ha 90 a 69 m2.
Kako komisija sastavljena od predstavnika Ministarstva finansija, Ministarstva finansija – Uprava za slobodne zone, Ministarstva finansija –Uprava carina, Ministarstva privrede, Ministarstva poljoprivrede i životne sredine, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Ministarstva rudarstva i energetike utvrđuje da li su ispunjeni prostorni i energetski uslovi, uslovi zaštite životne sredine i drugi tehnički uslova za rad slobodne zone, uslovi za rad carinske službe, kao i uslovi u pogledu sprovođenja mera carinskog nadzora privredno društvo za upravljanje Slobodnom zonom „Priboj” u Priboju preduzelo je niz aktivnosti kako bi traženi uslovi bili ispunjeni.
Izvršeno je postavljanje nove i rekonstrukcija stare ograde, instalacija novog sistema osvetljenja, detaljno čišćenje područja Slobodne zone i niz drugih aktivnosti koje su propisane standardima za slobodne zone.
Pomenuta komisija izvršila je 12. i 13. oktobra 2015. godine pregled dokumentacije, prostorija i prostora (svaki član komisije iz svoje nadležnosti) Slobodne zone „Priboj” u Priboju i konstantovala da je društvo za upravljanje Slobodnom zonom „Priboj” obezbedilo sve neophodne uslove za početak rada područja slobodne zone i ista predlaže da se donese rešenje kojim se Slobodnoj zoni „Priboj” u Priboju daje saglasnost za početak rada dela područja slobodne zone, na površini od 21ha 06a 00m2.
Na osnovu predloga komisije, ministar nadležan za poslove finasija će doneti Rešenje o davanju saglasnosti za početak rada Slobodne zone „Priboj” u Priboju.

slobodna zona