slideshow04

Završena treća faza radova na uređenju obaloutvrde u Starom Priboju

Projekat uređenja obaloutvrde u Starom Priboju koji sprovodi Direkcija za izgradnju Priboja, a koji je prošle godine finansiran iz sredstava JP "Srbijavode", ove godine uspešno je nastavljen i realizovan u trećoj fazi radova kao što je i bilo predviđeno.

Nakon prošlogodišnjih 48m, dodatnih 50m urađeno je sa 2 miliona dinara, tako da obaloutvrda u ovom delu Priboja iznosi 100m, sa kojim je planirano uređenje ukupno 145m. Sledeće godine planira se još jedna faza radova, a intenzitet radova zavisiće od finansijskih sredstava odobrenih od JP "Srbijavode".

obaloutvrda 2015