slideshow04

Asfaltirano 1500m u MZ Kratovo

Opština Priboj je u skladu sa godišnjim planom Direkcije za izgradnju Priboja i planovima za poboljšanje putne infrastrukture u seoskim područjima, nastavila sa aktivnostima na asfaltiranju i revitalizaciji seoskih puteva, koji su u pribojskoj opštini u vrlo lošem stanju, pa su trenutno u toku ili na samoj završnici radovi na 43 putna pravca u ukupnoj dužini od 33 km. Danas je zvanično završeno asfaltiranje jednog od, kada je prohodnost u pitanju, najlošijih putnih pravaca u mesnoj zajednici Kratovo, 1200 m putnog pravca ka Jelači.

Uz asfaltiranje 1200 m putnog pravca za Jelaču, asfaltirano je i 300 m puta na Kršu prema Breznima. Sredstva su obezbeđena iz budžeta opštine Priboj, dok nadzor radova koje izvode "Putevi Zlatar", vrši Direkcija za izgradnju Priboja.

Ulažući u putnu infrastrukturu 12 mesnih zajednica koje pripadaju opštini Priboj, plan je da se do kraja godine asfaltira 19,5 km puteva i uredi 13,5 km atarskih puteva.

asfaltiranje u MZ Kratovo1

asfaltiranje u MZ Kratovo2