slideshow04

Održan saobraćajno-obrazovni čas "Pažljivkova pravila u saobraćaju"

U organizaciji Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Priboj, danas je održan saobraćajno-obrazovni čas "Pažljivkova pravila u saobraćaju", koji su deci predškolskog i školskog uzrasta (1. razred) održali predstavnici Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

predstava pazljivkova pravila u saobracaju

U prepunoj velikoj sali pribojskog Doma kulture, glavni junak edukativne predstave, dečak Pažljivko, svojom pričom i primerom pozitivno utiče na decu i njihovo ponašanje u saobraćaju. On je dečak koji se pridržava saobraćajnih propisa i tu je da edukuje decu o tome, kako da bezbedno kao pešaci i putnici, učestvu u saobraćaju. Deci su tom prilikom podeljeni retroreflektujući tregeri, reflektujući lenjiri i kartice, a njihovim vaspitačima i učiteljima kompakt diskovi sa tematikom što bezbednijeg učešća dece u saobraćaju.

Predsednik Saveta za bezbednost saobraćaja, Drago Drobnjaković, rekao je da je jedna od aktivnosti Saveta i edukativnog karaktera, te da će Savet na taj način preventivno uticati na decu predškolskog i školskog uzrasta, kada obično usvajaju najviše znanja.

"Ako našim radom i našim programom, sačuvamo bar jedno dete u saobraćaju, postigli smo cilj.", rekao je Drobnjaković.

Istog dana održan je sastanak u vezi jačanja kapaciteta Tela za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na području opštine Priboj, odnosno sastanak sa svim subjektima koji deluju u sistemu bezbednosti saobraćaja. Na njemu su bili prisutni osim predstavnika Agencije za bezbednost saobraćaja i predstavnici lokalne samouprave, odeljenja u okviru opštine za poslove saobraćaja i obrazovanja, upravljači lokalnih puteva, predstavnici saobraćajne policije, službe hitne medicinske pomoći, nevladinog sektora, Kancelarije za mlade, direktori obrazovnih institucija, predstavnici auto škola i medija.

Načelnik odeljenja za prevenciju Agencije za bezbednost saobraćaja, Duško Pešić, istakao je da Agencija ima dobru saradnju sa lokalnim Savetom za bezbednost saobraćaja, koji je ocenio kao savet koji dobro prepoznaje probleme na lokalu i dobro usmerava svoje akcije ka onim ciljnim grupama koje su najviše ugrožene. Kao važan podatak istakao je i činjenicu da je na području PU Prijepolje, Agencija zadovoljna sa procentom upotrebe zaštitnih sistema, pojaseva i sedišta za decu, što znači da je taj procenat zadovoljavajući i u Priboju.

Ovakve preventivne i edukativne metode, poput današnjeg časa sa Pažljivkom, u velikoj meri utiču na procenat saobraćajnih nezgoda, veću opreznost svih učesnika u saobraćaju i podizanje svesti o bezbednom učešću u saobraćaju na veći nivo. U cilju toga Savet za bezbednost saobraćaja opštine Priboj osim unapređenjem saobraćajne infrastrukture, u narednom periodu baviće se i unapređenjem saobraćajnog vaspitanja i školovanja, preventivno-promotivnim aktivnostima iz oblasti bezbednosti saobraćaja, naučno-istraživačkim radom u oblasti bezbednosti saobraćaja ali i tehničkim opremanjem jedinica saobraćajne policije koje kontrolišu i regulišu saobraćaj na putevima i drugih organa nadležnih za poslove bezbednosti saobraćaja, a sve u cilju bezbednijeg učešća građana u saobraćaju.

pazljivko sastanak sa abs