slideshow04

Prva poseta nove direktorke Regionalne privredne komore Zlatiborskog upravnog okruga Priboju

Nova direktorka Regionalne privredne komore Zlatiborskog upravnog okruga, Ana Lapčević, boravila je danas u svojoj prvoj službenoj poseti opštini Priboj. Tom prilikom, na sastanku sa rukovodstvom opštine, uspostavljena su nova načela saradnje Komore i lokalne samouprave, što će doprineti stvaranju povoljne poslovne klime za razvoj privrede na teritoriji opštine Priboj.

Na sastanku sa predsednikom opštine Priboj, Lazarom Rvovićem i njegovim zamenikom Sašom Vasilićem, razgovaralo se o privredi na teritoriji opštine Priboj i važnim ekonomskim pitanjima za ovaj kraj. Predsednik opštine Priboj, novu direktorku Regionalne privredne komore Zlatiborskog upravnog okruga, upoznao je sa merama koje je lokalna samouprava preduzela za stvaranje bolje privredne klime u Priboju, kao što su otvaranje Slobodne zone, koja trenutno zapošljava 312 ljudi i ne odustajanje od cilja pronalaženja strateškog partnera za FAP, dovođenjem Vojske Srbije. Rvović je novu direktorku upoznao sa činjenicom da je u Zoni izdat kompletan poslovni prostor i da se planira izgradnja još jedne hale, za novog investitora. Sa Slobodnom zonom, dobila se šansa za otvaranje 650 radnih mesta, a i punjenje budžeta na godišnjem novou je povećano sa 100 miliona.

On je podsetio da je sinhronizacija između države i lokalne samouprave po pitanju FAP-a bila veoma dobra i da se pozitivne promene ne bi dogodile da nije bilo pomoći države.

Direktorka Lapčević se zahvalila rukovodstvu opštine Priboj na odzivu i saradnji, apostrofirajući da je zadatak Privredne komore Srbije zastupanje interesa privrede prema državi i da se finansiraju od članarina.

Prilikom prve posete nove direktorke Regionalne privredne komore Zlatiborskog upravnog okruga Priboju, danas je i potpisan Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Privredne komore Srbije i Opštine Priboj, radi ostvarivanja interesa svih privrednih subjekata koji obavljaju registrovanu delatnost na teritoriji opštine Priboj, kao i u cilju razmene iskustava, koordiniranja rada i dogovaranja o pitanjima od zajedničkog interesa.

poseta direktorke regionalne privredne komore