slideshow04

U Priboju održana obuka krajnjih korisnika za korišćenje Informacionog sistema za energetski menadžment

U okviru Programa za razvoj Ujedinjenih nacija, predavači sa Mašinskog fakulteta u Beogradu održali su danas u Priboju obuku krajnjih korisnika za unos podataka u bazu koja će funkcionisati u okviru sistema energetskog menadžmenta.

Novim zakonom o energetskoj efikasnosti predviđeno je da sve opštine u Srbiji dostave spisak zgrada, u kojima se računi za energente i električnu energiju finansiraju iz lokalnog budžeta. Zakonom je propisano i dostavljanje spiskova svih trafostanica sa kojih se vrši napajanje javnog osvetljenja, s obzirom da od 2008. godine gradovi i opštine iz sopstvenog budžeta plaćaju trošak javne rasvete.

Kako bi se uspostavilo funckionisanje svih novina predviđenih u zakonu, Program za razvoj Ujedinjenih nacija, donirao je bazu podataka ISEM, u koju će se unositi navedeni podaci, a održana je obuka kranjih korisnika za unos u bazu podataka, koja će funkcionisati u okviru sistema energetskog menadžmenta.

UNDP je takođe donirao tehničku podršku, dok Mašinski fakultet vrši podršku za određeni broj opština. Predavač Vlada Stajić sa Mašinskog fakulteta u Beogradu, prisutne predstavnike javnih ustanova i preduzeća, čiji se energenti i električna energija finansiraju iz lokalnog budžeta, uputuio je u Informacioni sistem za energetski menadžment, njegovu strukturu, funkcionalnost, hijerarhiju korisnika, organizaciju prikupljanja podataka, energetske troškovne celine, nomenklaturu objekata, hijerarhiju i vrste obejakata i drugo.

Unošenje ovih podataka doprineće lakšem opredeljivanju budžeta od strane ministarstva, koji će biti usmeren za određene rekonstrukcije objekata, ali doprineće i boljoj kontroli same potrošnje i upoređivanje sa prosečnom. Za unošenje podataka i samu bazu na teritoriji jedne opštine zadužen je energetski menadžer koga lokalna samouprava izabere, a kada su u pitanju objekti, podatke će unositi korisnici na mesečnom nivou. Baza će raspolagati sa svim karakteristikama zgrade, od sistema grejanja pa do drugih pojedinosti.

obuka isem priboj