slideshow04

Uskoro i druga kotlarnica na biomasu u Priboju

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, Opština Priboj je zaključila ugovor o projektovanju, nabavci i ugradnji kotlovskog postrojenja na biomasu sa pratećom opremom, sa grupom izvođača MPP „Jedinstvo“ a.d. Sevojno kao nosilac posla, “Viessmann” doo Beograd i “Čip” doo Prokuplje – članovi grupe izvođača, sa podizvođačem “Axis građevinski biro” doo - Novi Sad.

Vrednost ovog ugovora je 89.963.883,90 dinara bez PDV-a, a rok za izvršenje predmeta javne nabavke je 195 dana, od čega je 45 dana rok za projektovanje kotlovskog postrojenja na biomasu sa pratećom opremom i spoljneg razvoda toplovoda i toplotnih podstanica, a 150 dana rok za nabavku i ugradnju kotlovskog postrojenja na biomasu sa pratećom opremom i spoljneg razvoda toplovoda i toplotnih podstanica.

Sredstva za izgradnju još jednog kotlovskog postojenja u Priboju, obezbedila je Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima preko Vladinog Programa obnove i unapređenja objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite.

Ovo će biti druga kotlarnica na biomasu u opštini Priboj, kapaciteta 1800 kW, koja će grejati javne objekte u novom delu grada. Ovo kotlovsko postrojenje grejaće osnovne škole "Vuk Karadžić" i "Desanka Maksimović", Mašinsko-elektrotehničku školu i Gimnaziju, kao i Dečiji dispanzer. Kao gorivo, kotlarnica će koristiti drvnu sečku, pretežno od jele i smrče, što će dovesti do određenih ušteda, imajući u vidu da je sečka povoljniji energent i od peleta i mazuta, a novo postrojenje će obezbediti sigurne grejne sezone u objektima u kojima borave deca.

kotlarnica na biomasu naselje