slideshow04

Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova

Obaveštavaju se izbeglice koje su konkurisale na javni poziv objavljen 15.12.2016. godine, za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala, u okviru Regionalnog stambenog programa Potprojekat br. 4 – građevinski materijal, da će Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova biti objavljena, dana 15. novembra 2018. godine, na oglasnoj tabli opštine Priboj i mesnih zajednica opštine Priboj i na internet prezentaciji opštine Priboj www.priboj.rs i Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs.

Na osnovu člana 7 Ugovora o grantu - Regionalni stambeni program – Stambeni projekat u Republici Srbiji 01 broj 06-265/16 od 23.11.2016. godine, zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije RS (u daljem tekstu: Komesarijat), „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. i Opštine Priboj (u daljem tekstu: Opština) i člana 9 stav 1. tačka 3. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika, a u vezi sa članom 19. stav 8. Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj: 18/92, „Službeni list SRJ”, broj: 42/02 - SUS i „Službeni glasnik RS”, broj: 30/10), Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala, dana 13.11.2018. godine donela je Odluku o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova.

Odlukom je utvrđeno koji su uslovi bili potrebni da se ispune za dodelu ovih paketa ali i koja lica su ih dobila.

Više informacija možete videti u samoj odluci.

Obaveštenje o Odluci možete preuzeti ovde.

Odluku možete preuzeti ovde.