slideshow04

Obaveštenje u vezi sa podelom preostalih količina mineralnog đubriva KAN 27% N

Obaveštavaju se svi podnosioci zahteva za besplatnu isporuku mineralnog đubriva KAN 27%N koji nisu preuzeli opredeljene količine đubriva do 16. novembra do 12 č, do kada je bio poslednji rok za preuzimanje istog, da se smatra da su odustali od opredeljenih količina po njihovom zahtevu.

Nove zahteve za raspodelu preostale količine (koja je ostala nepreuzeta) Komisija će primati od 20. do 22. novembra u vremenskom intervalu od 10-14 časova, u Opštinskoj upravi, kancelarija br.37, dok će podela biti biti vršena u petak, 23. novembra od 11-14 časova, na placu JKP "Usluga".

Podnosici novih zahteva ostvariće pravo na jedan džak, odnosno 25 kg mineranog đubriva.