slideshow04

Konkurs za dodelu autosedišta za decu

Opština Priboj raspisuje konkurs za dodelu autosedišta za decu rođenu u periodu od 1. septembra 2017. godine do 31. septembra 2018. godine. Pravo podnošenja prijave imaju svi koji ispunjavaju sledeće uslove:

1. da jedan od roditelja ima mesto prebivališta u Priboju (kao dokaz priložiti fotokopiju lične karte);
2. da je jedan od roditelja zaposlen u Priboju (dostaviti potvrdu sa radnog mesta ili izveštaj o ličnom dohodku);
3. da jedan od roditelja ili njihovi roditelji ima neku nekretninu u Priboju (fotokopija poreskog rešenja);
4. da je vozilo registrovano u Priboju (priložiti fotokopiju saobraćajne dozvole);
5. da dete pohađa vrtić (dostaviti potvrdu iz vrtića).

Ne moraju biti ispunjeni svi uslovi!

Edukaciju, nabavku i raspodelu autosedišta namenjenih deci od 9-36 kilograma sprovodi Savet za bezbednost saobraćaja opštine Priboj uz podršku Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije. Korisnici koji ispune uslove Konkursa biće naknadno obaveštenu o datumu i vremenu edukacije i dodele autosedišta za decu.