slideshow04

Održana sedma redovna sednica Skupštine društva "Industrijski parkovi"

Danas je u Slobodnoj zoni održana sedma po redu, redovna sednica Skupštine Društva "Industrijski parkovi".

Opštinsko veće opštine Priboj, kao organ koji predstavlja Skupštinu društva, danas je razmatralo izveštaje ovlašćenog procenitelja o visini ulaganja korisnika prostora sa kojima "Industrijski parkovi" d.o.o Priboj imaju potpisan ugovor o zakupu, i to Refisa Balkan d.o.o; "Woody world" d.o.o; MHT Produkts d.o.o i DUO FARMA d.o.o Priboj. Tim povodom danas je direktor Industrijskih parkova ovlašćen da potpiše Anekse ugovora sa preduzećima, kojim bi se precizirao iznos koji je predmet međusobne kompenzacije.

Takođe, danas je razmatran zahtev preduzeća Fleks Akademi, jednog od najznačajnih investitora u pribojskoj Slobodnoj zoni, za potpisivanje Aneksa 4. Ugovora, a doneta je i odluka o prihvatanju zahteva i davanju ovlašćenja direktoru Industrijskih parkova da predmetni Aneks 4. potpiše.

Funkcionisanje Slobodne zone od strane Opštinskog veća ocenjeno je kao pozitivno.

7 redovna sednica industrijskih parkova