slideshow04

Jesenja sadnja drveća i drugog sadnog materijala u Priboju

Kako sada već tradicija nalaže, u skladu sa estetskim i ekološkim potrebama Priboja i njegovih stanovnika, ove jeseni je u toku sadnja drveća i drugog sadnog materijala u Priboju.

Prethodno je na osnovu sprovedene javne nabavke, u aprilu mesecu ove godine, Rasadnik "Žića" Veliki Šiljegovac je isporučio sadni materijal po specifikaciji u tenderu. Isporučeno je 250 sadnica niskog zbunastog materijala za sadnju u žardinjere i kružni tok u Naselju i 200 sadnica niskih i visokoh lišćara sa dekorativnim odlikama krošnje, lista ili cveta sto će biti posađeno u drvorede na rekonstuisanom trotoaru, novoformiranim parkinzima i sportsko-rekreativnoj zoni u Priboju. Jedan deo cvetnodekorativnog lišćarskog materijala će se posaditi u stambenim blokovima.

Sadnice su presađene u rasadniku od tri do pet puta zavisno od vrste, prilagođene razvoju u urbanim sredinama. Debljina stabla se meri od 7 cm za spororastuće forme kao sto je Salix integra Hachuro NISIKI pa do preko 15 cm za Prunus, Acer, Tilia i sl, mahom drvoredne sadnice. Tako se kreće i visina koja za pojedine vrste prelazi i preko 5 metara ali od korenovog vrata do kalema ili najnize grane u kruni mora da bude od 2,5 metara do 3,0 metara čistog stabla zbog namene sadnje u drvorede.

Ukupna vrednost nabavke ovih sadnica sa prevozom je 751.500,00 bez PDV.

sadnice 2018