banner youtube
Banner Ombudsman
banner budzet1
banner lpa porezi
banner EU PRO
banner-bilten
Портал отворених података
Plan razvoja opstine Priboj
banner budzet

banner objedinjena procedura
banner objedinjena procedura
banner-android
Систем 48
banner mapa pristupacnosti
banner budzet
Program razvoja Podrinja
Центар за социјални рад општине Прибој
Фестивал Дани Данила Лазовића
srbija gradi ukljuci se
banner ukidanje pecata
Информатор о раду
ЕУ за реформу система предшколског васпитања и образовања у Србији (СУПЕР)
mosi 2018

Локални план управљања отпадом

Локални план управљања отпадом представља документ којим се организује процес управљања отпадом на нивоу општине/града. Законом о управљању отпадом ("Сл. гласник РС" бр. 36/09 и 88/10) дефинисана је обавеза израде локалних и регионалних планова управљања отпадом који требају бити међусобно усаглашени, а такође усаглашени и са Стратегијом управљања отпадом.

Према Закону, управљање отпадом је спровођење прописаних мера поступања са отпадом у оквиру сакупљања, транспорта, поновног искоришћења и одлагања отпада, укључујући и надзор над тим активностима и бригу о одлагалиштима после затварања.

Управљање отпадом се врши на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање здравља и живота људи и животне средине контролом и мерама смањења загађења воде, ваздуха и земљишта; опасности по биљни и животињски свет; опасности од настајања удеса, пожара или експлозије; негативних утицаја на пределе и природна добра посебних вредности и нивоа буке и непријатних мириса и сл.

Локални план управљања отпадом у целости можете преузети овде.