slideshow04

Грађевинске дозволе

Решење број ROP-PRI-23505-CPI-1/2020 од 03.09.2020. године

Решење број ROP-PRI-23505-CPI-1/2020 од 03.09.2020. године овде.

Решење број ROP-PRI-22892-CPI-1/2020 од 27.08.2020. године

Решење број ROP-PRI-22892-CPI-1/2020 од 27.08.2020. године овде.

Решење број ROP-PRI-13420-CPIH-3/2020 од 25.08.2020. године

Решење број ROP-PRI-13420-CPIH-3/2020 од 25.08.2020. године овде.

Решење број ROP-PRI-9068-CPI-1/2020 од 27.04.2020. године

Решење број ROP-PRI-9068-CPI-1/2020 од 27.04.2020. године овде.

Решење број ROP-PRI-39106-CPI-2/2020 од 10.02.2020. године

Решење број ROP-PRI-39106-CPI-2/2020 од 10.02.2020. године овде.

Решење број ROP-PRI-16235-CPI-4/2019 од 20.12.2019. године

Решење број ROP-PRI-16235-CPI-4/2019 од 20.12.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-12652-CPIH-4/2019 од 18.10.2019. године

Решење број ROP-PRI-12652-CPIH-4/2019 од 18.10.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-2185-CPIH-5/2019 од 17.09.2019. године

Решење број ROP-PRI-2185-CPIH-5/2019 од 17.09.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-27585-CPI-1/2019 од 17.09.2019. године

Решење број ROP-PRI-27585-CPI-1/2019 од 17.09.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-13013-CPIH-3/2019 од 11.09.2019. године

Решење број ROP-PRI-13013-CPIH-3/2019 од 11.09.2019. године овде.