slideshow04

Грађевинске дозволе

Решење број ROP-PRI-13969-CPA-10/2018 од 29.10.2018. године

Решење број ROP-PRI-13969-CPA-10/2018 од 29.10.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-17134-CPI-2/2018 од 11.07.2018. године

Решење број ROP-PRI-17134-CPI-2/2018 од 11.07.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-3869-CPI-3/2018 од 10.05.2018. године

Решење број ROP-PRI-3869-CPI-3/2018 од 10.05.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-34837-CPI-3/2018 од 08.05.2018. године

Решење број ROP-PRI-34837-CPI-3/2018 од 08.05.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-8050-CPI-2/2018 од 19.04.2018. године

Решење број ROP-PRI-8050-CPI-2/2018 од 19.04.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-7027-CPI-1/2018 од 27.03.2018. године

Решење број ROP-PRI-7027-CPI-1/2018 од 27.03.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-38100-CPI-4/2018 од 20.02.2018. године

Решење број ROP-PRI-38100-CPI-4/2018 од 20.02.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-876-CPI-1/2018 од 16.01.2018. године

Решење број ROP-PRI-876-CPI-1/2018 од 16.01.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-31671-CPIH-4/2017 од 06.12.2017. године

Решење број ROP-PRI-31671-CPIH-4/2017 од 06.12.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-30799-CPI-2/2017 од 05.12.2017. године

Решење број ROP-PRI-30799-CPI-2/2017 од 05.12.2017. године овде.