slideshow04

Грађевинске дозволе

Решење број ROP-PRI-26018-CPI-2/2017 од 21.11.2017. године

Решење број ROP-PRI-26018-CPI-2/2017 од 21.11.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-23410-CPI-2/2017 од 13.09.2017. године

Решење број ROP-PRI-23410-CPI-2/2017 од 13.09.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-5507-CPI-4/2017 од 06.09.2017. године

Решење број ROP-PRI-5507-CPI-4/2017 од 06.09.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-5960-CPI-4/2017 од 17.07.2017. године

Решење број ROP-PRI-5960-CPI-4/2017 од 17.07.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-6169-CPI-2/2017 од 28.04.2017. године

Решење број ROP-PRI-6169-CPI-2/2017 од 28.04.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-7542-CPI-1/2017 од 29.03.2017. године

Решење број ROP-PRI-7542-CPI-1/2017 од 29.03.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-35067-CPI-1/2016 од 06.01.2017. године

Решење број ROP-PRI-35067-CPI-1/2016 од 06.01.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-4883-CPI-2/2016 од 10.10.2016. године

Решење број ROP-PRI-4883-CPI-2/2016 од 10.10.2016. године овде.

Решење број ROP-PRI-19652-CPI-1/2016 од 18.08.2016. године

Решење број ROP-PRI-19652-CPI-1/2016 од 18.08.2016. године овде.

Решење број ROP-PRI-15102-CPI-3/2016 од 25.07.2016. године

Решење број ROP-PRI-15102-CPI-3/2016 од 25.07.2016. године овде.