slideshow04

Употребне дозволе

Решење број ROP-PRI-532-IUP-1/2019 од 17.01.2019. године

Решење број ROP-PRI-532-IUP-1/2019 од 17.01.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-37984-IUP-1/2018 од 25.12.2018. године

Решење број ROP-PRI-37984-IUP-1/2018 од 25.12.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-35874-IUP-1/2018 од 06.12.2018. године

Решење број ROP-PRI-35874-IUP-1/2018 од 06.12.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-33335-IUP-1/2018 од 13.11.2018. године

Решење број ROP-PRI-33335-IUP-1/2018 од 13.11.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-27439-IUP-1/2018 од 20.09.2018. године

Решење број ROP-PRI-27439-IUP-1/2018 од 20.09.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-8576-IUP-2/2018 од 23.07.2018. године

Решење број ROP-PRI-8576-IUP-2/2018 од 23.07.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-24801-IUP-1/2018 од 31.08.2018. године

Решење број ROP-PRI-24801-IUP-1/2018 од 31.08.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-16148-IUP-1/2018 од 13.06.2018. године

Решење број ROP-PRI-16148-IUP-1/2018 од 13.06.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-14145-IUP-1/2018 од 07.06.2018. године

Решење број ROP-PRI-14145-IUP-1/2018 од 07.06.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-9302-IUP-1/2018 од 13.04.2018. године

Решење број ROP-PRI-9302-IUP-1/2018 од 13.04.2018. године овде.