slideshow04

Употребне дозволе

Решење број ROP-PRI-31523-GR-2/2020 од 03.11.2020. године

Решење број ROP-PRI-31523-GR-2/2020 од 03.11.2020. године овде.

Решење број ROP-PRI-31523-IUP-1/2020 од 03.11.2020. године

Решење број ROP-PRI-31523-IUP-1/2020 од 03.11.2020. године овде.

Решење број ROP-PRI-10406-IUP-7/2020 од 28.09.2020. године

Решење број ROP-PRI-10406-IUP-7/2020 од 28.09.2020. године овде.

Решење број ROP-PRI-5960-IUP-9/2020 од 04.08.2020. године

Решење број ROP-PRI-5960-IUP-9/2020 од 04.08.2020. године овде.

Решење број ROP-PRI-31671-IUP-8/2020 од 22.07.2020. године

Решење број ROP-PRI-31671-IUP-8/2020 од 22.07.2020. године овде.

Решење број ROP-PRI-15390-IUP-1/2020 од 02.07.2020. године

Решење број ROP-PRI-15390-IUP-1/2020 од 02.07.2020. године овде.

Решење број ROP-PRI-10963-IUP-1/2020 од 20.05.2020. године

Решење број ROP-PRI-10963-IUP-1/2020 од 20.05.2020. године овде.

Решење број ROP-PRI-11619-IUP-1/2020 од 27.05.2020. године

Решење број resenje_ROP-PRI-11619-IUP-1-2020 од 27.05.2020. године овде.

Решење број ROP-PRI-7985-IUP-1/2020 од 03.04.2020. године

Решење број ROP-PRI-7985-IUP-1/2020 од 03.04.2020. године овде.

Решење број ROP-PRI-8198-IUP-1/2020 од 03.04.2020. године

Решење број ROP-PRI-8198-IUP-1/2020 од 03.04.2020. године овде.