banner telefoni naslovna

Употребне дозволе

Решење број ROP-PRI-8576-IUP-2/2018 од 23.07.2018. године

Решење број ROP-PRI-8576-IUP-2/2018 од 23.07.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-24801-IUP-1/2018 од 31.08.2018. године

Решење број ROP-PRI-24801-IUP-1/2018 од 31.08.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-16148-IUP-1/2018 од 13.06.2018. године

Решење број ROP-PRI-16148-IUP-1/2018 од 13.06.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-14145-IUP-1/2018 од 07.06.2018. године

Решење број ROP-PRI-14145-IUP-1/2018 од 07.06.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-9302-IUP-1/2018 од 13.04.2018. године

Решење број ROP-PRI-9302-IUP-1/2018 од 13.04.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-6913-IUP-1/2018 од 23.03.2018. године

Решење број ROP-PRI-6913-IUP-1/2018 од 23.03.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-4962-IUP-1/2018 од 02.03.2018. године

Решење број ROP-PRI-4962-IUP-1/2018 од 02.03.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-2605-IUP-1/2018 од 05.02.2018. године

Решење број ROP-PRI-2605-IUP-1/2018 од 05.02.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-361-IUP-1/2018 од 10.01.2018. године

Решење број ROP-PRI-361-IUP-1/2018 од 10.01.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-31450-IUP-3/2018 од 09.01.2018. године

Решење број ROP-PRI-31450-IUP-3/2018 од 09.01.2018. године овде.