slideshow04

Употребне дозволе

Решење број ROP-PRI-21944-IUP-1/2019 од 30.07.2019. године

Решење број ROP-PRI-21944-IUP-1/2019 од 30.07.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-18128-IUP-1/2019 од 02.07.2019. године

Решење број ROP-PRI-18128-IUP-1/2019 од 02.07.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-6169-IUP-8/2019 од 24.05.2019. године

Решење број ROP-PRI-6169-IUP-8/2019 од 24.05.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-12651-IUP-1/2019 од 17.05.2019. године

Решење број ROP-PRI-12651-IUP-1/2019 од 17.05.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-1392-IUP-3/2019 од 24.04.2019. године

Решење број ROP-PRI-1392-IUP-3/2019 од 24.04.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-5291-IUP-1/2019 од 12.03.2019. године

Решење број ROP-PRI-5291-IUP-1/2019 од 12.03.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-5136-IUP-1/2019 од 08.03.2019. године

Решење број ROP-PRI-5136-IUP-1/2019 од 08.03.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-3186-IUPH-1/2019 од 18.02.2019. године

Решење број ROP-PRI-3186-IUPH-1/2019 од 18.02.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-1671-IUPH-2/2019 од 11.02.2019. године

Решење број ROP-PRI-1671-IUPH-2/2019 од 11.02.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-536-IUP-1/2019 од 17.01.2019. године

Решење број ROP-PRI-536-IUP-1/2019 од 17.01.2019. године овде.