slideshow04

Употребне дозволе

Решење број ROP-PRI-6913-IUP-1/2018 од 23.03.2018. године

Решење број ROP-PRI-6913-IUP-1/2018 од 23.03.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-4962-IUP-1/2018 од 02.03.2018. године

Решење број ROP-PRI-4962-IUP-1/2018 од 02.03.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-2605-IUP-1/2018 од 05.02.2018. године

Решење број ROP-PRI-2605-IUP-1/2018 од 05.02.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-361-IUP-1/2018 од 10.01.2018. године

Решење број ROP-PRI-361-IUP-1/2018 од 10.01.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-31450-IUP-3/2018 од 09.01.2018. године

Решење број ROP-PRI-31450-IUP-3/2018 од 09.01.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-70-IUP-1/2018 од 08.01.2018. године

Решење број ROP-PRI-70-IUP-1/2018 од 08.01.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-37305-IUP-1/2017 од 30.11.2017. године

Решење број ROP-PRI-37305-IUP-1/2017 од 30.11.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-33841-IUP-1/2017 од 01.11.2017. године

Решење број ROP-PRI-33841-IUP-1/2017 од 01.11.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-22548-IUP-1/2017 од 03.08.2017. године

Решење број ROP-PRI-22548-IUP-1/2017 од 03.08.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-21712-IUPH-2/2017 од 28.07.2017. године

Решење број ROP-PRI-21712-IUPH-2/2017 од 28.07.2017. године овде.