slideshow04

Употребне дозволе

Решење број ROP-PRI-21712-IUP-1/2017 од 24.07.2017. године

Решење број ROP-PRI-21712-IUP-1/2017 од 24.07.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-16454-IUPH-2/2017 од 16.06.2017. године

Решење број ROP-PRI-16454-IUPH-2/2017 од 16.06.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-14734-IUP-1/2017 од 30.05.2017. године

Решење број ROP-PRI-14734-IUP-1/2017 од 30.05.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-14535-IUP-1/2017 од 26.05.2017. године

Решење број ROP-PRI-14535-IUP-1/2017 од 26.05.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-7745-IUP-1/2017 од 28.03.2017. године

Решење број ROP-PRI-7745-IUP-1/2017 од 28.03.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-6606-IUP-1/2017 од 21.03.2017. године

Решење број ROP-PRI-6606-IUP-1/2017 од 21.03.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-6141-IUP-1/2017 од 16.03.2017. године

Решење број ROP-PRI-6141-IUP-1/2017 од 16.03.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-6142-IUP-1/2017 од 16.03.2017. године

Решење број ROP-PRI-6142-IUP-1/2017 од 16.03.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-4050-IUP-1/2017 од 02.03.2017. године

Решење број ROP-PRI-4050-IUP-1/2017 од 02.03.2017. године овде.

Решење број ROP-PRI-516-IUPH-2/2017 од 06.02.2017. године

Решење број ROP-PRI-516-IUPH-2/2017 од 06.02.2017. године овде.