banner telefoni naslovna

Употребне дозволе

Решење број ROP-PRI-10963-IUP-1/2020 од 20.05.2020. године

Решење број ROP-PRI-10963-IUP-1/2020 од 20.05.2020. године овде.

Решење број ROP-PRI-11619-IUP-1/2020 од 27.05.2020. године

Решење број resenje_ROP-PRI-11619-IUP-1-2020 од 27.05.2020. године овде.

Решење број ROP-PRI-7985-IUP-1/2020 од 03.04.2020. године

Решење број ROP-PRI-7985-IUP-1/2020 од 03.04.2020. године овде.

Решење број ROP-PRI-8198-IUP-1/2020 од 03.04.2020. године

Решење број ROP-PRI-8198-IUP-1/2020 од 03.04.2020. године овде.

Решење број ROP-PRI-7047-IUP-1/2020 од 17.03.2020. године

Решење број ROP-PRI-7047-IUP-1/2020 од 17.03.2020. године овде.

Решење број ROP-PRI-2843-IUP-2/2020 од 11.03.2020. године

Решење број ROP-PRI-2843-IUP-2/2020 од 11.03.2020. године овде.

Решење број ROP-PRI-3202-IUP-1/2020 од 12.02.2020. године

Решење број ROP-PRI-3202-IUP-1/2020 од 12.02.2020. године овде.

Решење број ROP-PRI-1441-IUP-1/2020 од 28.01.2020. године

Решење број ROP-PRI-1441-IUP-1/2020 од 28.01.2020. године овде.

Решење број ROP-PRI-1584-IUP-1/2020 од 28.01.2020. године

Решење број ROP-PRI-1584-IUP-1/2020 од 28.01.2020. године овде.

Решење број ROP-PRI-30246-IUP-3/2019 од 06.12.2019. године

Решење број ROP-PRI-30246-IUP-3/2019 од 06.12.2019. године овде.